302 Fælles Drift og Vedligeholdelse med Års-beløb

------------------

1. GF - Grundejerforeningen - overordnet administration mv.

2. Vej - Veje, -kanter og -grøfter samt Chikaner

3. Dræn - Drænrør og -brønde

7. Medlemsoplysninger

8. Opkrævningsprocedure for de 3 enheder

9. Bogføring, Regnskab og Revision for de 3 enheder

-----------------

1. GRUNDEJERFORENINGENS Medlems-Kontingent:
År 2015 kr. 150,- År 2016-2017-2018 kr. 200,-

Grundejerforeningens og Bestyrelsens opgaver,
se pkt. 1 - tekst og filer: 301 HGF Dokumenter 

Medlemsadministration*, Bogføring (extern), Betale entreprenører, Brandmateriel, Medlemsinformationer via webportal og mails (adgang til Medlemsweb), Info-skilte i området, HGF-Vedtægter, Lokalplan 67 bestemmelser, og varetage vedligeholdelse i Vejlaug og Drænlaug.
Igangsætte opkrævning** af Kontingent, Vejbidrag og Drænbidrag. 

Medlemmer af Grundejerforeningen har stemmeret på Generalforsamlingen efter tilhørsforhold, se Vedtægterne 2013, § 8 stk. 8.

Bestyrelsen har kontakt til RKSK og deltager i Samarbejdet med andre GF på Klitten og Kommunen.

-----------------

2. VEJLAUGETS Vejbidrag:  
År 2015 kr. 700,- År 2016-2017-2018 kr. 700,-

Grundejerforeningen skal iflg. Vej-kendelsen stå for vedligeholdelsen af foreningens veje, herunder grøfter og chikaner. 

Vejlaugets opgaver varetages via Grundejerforeningen,
se pkt. 2 - tekst samt filer for Vejlaugs-info og Kort: 301 HGF Dokumenter 

Det er grundejers eget ansvar at holde beplantning på egen grund og sikre afvanding af vejbanen og oversigtsforhold.

NB: Nordlysvej er dog en del af Vestkyststien og skal vedligeholdes af RKSK.

---------------

3. DRÆNLAUGETS Drænbidrag:
År 2015 kr. 300,- År 2016-2017-2018 kr. 250,- 

Grundejerforeningen skal iflg. Dræn-kendelse stå for vedligeholdelsen af foreningens drænanlæg og -brønde.

Drænlaugets opgaver varetages via Grundejerforeningen,
se pkt. 3 - tekst samt filer for Drænlaugs-info og Kort: 301 HGF Dokumenter 

Drænkortet viser, hvor drænrør og brønde er placeret.

Det er grundejers eget ansvar at der IKKE bygges over dem og at der FRIHOLDES for rødder fra træer og buske. Hvis HGF-drænene stopper skal alle i området have ændret deres afløb til miler og pumpeanlæg! Eller kommunal KLOAKERING!

NB: RKSK skal dog også vedligeholde deres egne grøfter og vandløb, for at det fungerer!

--------------

7. FÆLLES MEDLEMSOPLYSNINGER for de 3 enheder  GF, VEJ, DRÆN  

Grund, Grundejernavn, Postadresse og e-mailadresse, 
se pkt. 7 - tekst samt filer for medlemsadm. og -info: 301 HGF Dokumenter 

Bestyrelsen rekvirerer Grundejerliste med Ejer- og Privatadresse-oplysninger digitalt fra Ringkøbing-Skjern Kommune/ RKSK i april-maj måned til brug for udsendelse af indkaldelse til generalforsamling og tjek af takst-typer for grundejere der er tilknyttet de 3 enheder: GF, Vej, Dræn. 

Oplysningerne er iflg. BBR-info (tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens medlemskartotek og evt. postudsendelser. 

Oplysninger, der er indtastet af medlem som profil på foreningens hjemmeside anvendes KUN af bestyrelsen, primært til mail- og evt. sms-udsendelser. 

Mailadresse- og telefonnummer-oplysninger bliver IKKE påført RKSK-listen og bliver IKKE lagt på hjemmesiden. 

--------------

8. OPKRÆVNINGSPROCEDURE for de 3 enheder GF, VEJ, DRÆN 

Foreningens kasserer indberetter de vedtagne beløb efter tilhørsforhold til hhv. GF, Vej, Dræn for de respektive grunde til RKSK. 

Dette gøres i oktober måned for RKSK-opkrævning året efter.

RKSK kan KUN opkræve een rate for området på hver Ejendomsskat (derfor vises beløbet på een takst-linie med tekst og beløb i henhold til tilhørsforhold). 

Opkrævnings-udgiften for grundejerne vises derved kun som eet samlet beløb ihht. tilhørsforhold for de 3 enheder: G/F, Vej og Dræn. 

---------------

9. BOGFØRING, REGNSKAB og REVISION for de 3 enheder GF, VEJ, DRÆN 

Foreningens kasserer godkender fakturaer og videresender den til extern bogholder.

Bogholder bogfører bilag til de 3 enheder og udfærdiger Regnskab for GF, VEJ, DRÆN. 

Revisor reviderer Regnskab og Bilag for de 3 enheder. 

---------------

Kontakt

380 KONTAKT til Bestyrelsen

-----------------

KONTAKT-FORMULAR TIL BESTYRELSEN - nederst på denne side - anvendes til:

A. Oplysning til Bestyrelsen om G/F-medlems egen (helst private) email-adresse, samt Ejernavn og Grund-adressen, for hurtig information fra Bestyrelsen til G/F-medlem. 

B. Generelle forespørgsler og henvendelser fra G/F-medlem, der besvares så hurtigt Bestyrelsen kan*. 

C. Faktura for opgaver bestilt af Bestyrelsen mailes direkte til foreningens kasserer - email-adresse oplyses ved bestilling.

    Holmsborgvejens G/F - Konto nr. - brug evt. foreningens CVR nr. 30 92 78 18 

    v/ Bestyrelsen c/o Kassereren Navn og Adresse
---------------

A. DIN ADGANGSKODE TIL MEDLEMSDELEN 'For Grundejer-medlemmer' 

Adgangskoden oplyses på den (næste) mailede INDKALDELSE til generalforsamling. 

Adgangskoden kan oplyses efter din anmodning via KONTAKT-formularen nederst med oplysning om: 

Dit Navn, Privat adresse, Privat email-adresse, Mobil-telefon samt Emne/ Besked incl. din GRUNDs adresse (sikkerhedstjek). 

Når du har indsendt din anmodning bliver du kort efter tilmeldt 'HGF Nyhedsbrev' og oprettet med 'Din beboer-profil' som du efterfølgende selv kan redigere og ajourføre, f.eks. ved skift af din email-adresse (kun een Profil for hver grund, dog gerne 2 email-adresser og 2 mobilnr.). 

HUSK: Når du modtager en mail fra denne webportal, skal du acceptere/ godkende foreningens email-adresse (bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk), så den ikke går i din spam-mappe (spammappen vises ikke på smartphone, kun på pc)!

Se yderligere anvisning - efter Log ind - under HGF Nyheder: 10-03-2014 2014 Hjemmeside - Anvendelse og Info.

Bestyrelsen anvender primært oplysningerne til mail-udsendelser af Generalforsamlings-indkaldelse og Nyheder for området. 

Ejer- og adresseændringer anmoder bestyrelsen om hos RKSK inden generalforsamlingen hvert år. Oplysningerne er iflg. BBR-info (med tinglyst hovedejer) og kun disse anvendes i grundejerforeningens medlems-adressekartotek. 

Ejer-ændringer inden generalforsamling, kan muligvis nå at blive registreret af bestyrelsen, når ejer meddeler ændringerne på nedenstående KONTAKT-formular til bestyrelsen. 

------------------

B. GENERELLE forespørgsler og henvendelser til Bestyrelsen 

*Bemærk der kan gå op til flere uger før bestyrelsen har mailet sammen og kan sende en samlet besvarelse.
Bestyrelsen arbejder frivilligt, bruger fritiden og har ingen fast kontortid eller medhjælpere, derfor bedes alle henvendelser foretaget pr. mail - så vi har emnet på skrift - også fra Ejendomsmæglere. 
Medlemmerne bedes respektere privatlivets fred og undgå telefoniske henvendelser til bestyrelsen - med mindre det er uopsætteligt - TAK :-). 

Bestyrelsen anvender primært mail til at kommunikere med hinanden, med medlemmerne og med andre.
Derfor bedes medlemmerne bruge foreningens email-adresse og uddybe henvendelsen, vedhæft gerne evt. filer og foto.

Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til foreningens email-adresse med tidsfrist i henhold til vedtægterne. 

Felter med * skal udfyldes.

Johs. Dideriksen
Formand

NL-10+WF-20
Kontakt & Drænlaug
Valgt 2018 for
3 år til 2021
6920 Videbæk

Knud Erik Petersen
Næstformand

NL-12
Vejlaug & Vejskilte
Valgt 2016 for
3 år til 2019
6940 Lem

Flemming Jørgensen
Kasserer

WF-34
Økonomi & Grundejer-kartotek
Valgt 2016 for
3 år til 2019
8600 Silkeborg

Søren Emil Søe
Bestyrelsesmedlem

HB-65
-
Holmsborg Lejrcenter
Repræsentant
6900 Skjern

Jakob Laursen
1. suppleant

JJ-50
Webmaster 2018
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7100 Vejle

Henning Højvang
2. suppleant

NL-09
-
Valgt 2018 for
1 år til 2019
7430 Ikast

Vestjysk.dk

CVR 2507 6079
Bogføring og Revision

HGF-regnskaber:
Grundejerforening
Vejlaug - Vejfond
Drænlaug - Drænfond

Foreningens email adresse

bestyrelsen@gf-holmsborgvejen.dk